Hovedside


SISTE OPPDATERING:

 

Tur til Knabekniben

 

Sjå referat her.

 

Olsokfeiring på bygdetunet, Fjotland


Sjå referat her.

 

Tur til Busund

 

Sjå referat her.


Tur til Bøensfjellan

 

Sjå referat her.

 

Tur til Hestheia

 

Sjå referat her.

 

 

Tur Setesdal

 

Sjå referat her.

ÅRSMØTE referat

 

Torsdag 7. mars i Kultursalen blei ein minnerik kveld. Klokka var bare litt over halv sju då 120 program var delt ut. Stolar blei henta frå heile huset og bortimot 200 var med på møtet, mange kom lang veg.

Årsmøtesakene gjekk som vanleg fort unna med lite endringar.
Bygdebokforfattar Amund Pedersen orienterte om arbeidet, spesielt om innsamling av stoff og foto der folk i bygda må gjera ein innsats.

Ein viktig del av møtet er maten, i år var det Merethe Breimoen som hadde ansvar for det og jammen blei det både smørbrød, kaker og kaffi til alle. Fleire sa smørbrøda var ekstra gode. Etter eit raskt lotteri, fekk lege Knut Sand Bakken ordet. Han fortalte engasjert om doktorar i distriktet, og om si medisinske samling som viste mykje interessant som var i bruk før. Mange i salen kjente fleire av desse og det blei mykje smil og latter . Leder Kenneth som styrde møtet med fast hand, kunne takka for ein flott kveld.


ÅRSSKRIFT

Vi har utgitt 33 årsskrifter, det siste i år 2019. Årsskriftet 2019 er i rute og har blitt sendt og levert medlemene og er i salg hos Andy på Kvinafoto eller hos historielaget. Prisen er 100 kr.

HVEM ER VI?

Kvinesdal Historielag blei stifta 30. mars 1984. Første året hadde laget 32 medlemer.  Talet har auka kvart år , hausten 2009 fekk vi medlem nr. 1200, og hausten 2018 medlem nr. 1500. 1. januar 2019 var talet 1518 i Kvinesdal Historielag. Vi har medlemer i alle aldre og alle deler av kommunen. Rundt tredelen av medlemene bur andre stader, både i inn- og utland.

LOKALHISTORISKE TURER.

Vi mener det er viktig å kunne tilby sommerturer til medlemmer og andre interesserte. Disse turene har oftest gått til nedlagte gårder. Turene har gått i skiftende vær og med deltakere fra førskolealder til pensjonister over 80 år. Vi har alltid med lokalkjente som forteller om stedene.

Det har også vært båtturer i Fedafjorden og besøk til de nedlagte gårdene der. Andre turer har gått til gamle gårder på Vestheia og på Kvinesheia, på gamle kirkeveier. Hvert år har vi en busstur.

Flere ganger har vi gått den gamle presteveien til Hægebostad. Her har vi nå restaurert tre av de gamle bautasteinene, nemlig Hunden, Deknen og Karmen. I 1995 tok vi opp en gammel tradisjon med å møte folk fra Hægebostad på Høge Varen. Noen år har vi olsoktreff på Mygland eller andre steder i Fjotland. Vi er også engasjert oss i arbeidet med barnevandringene på Agder, og arrangerer blant annet turer knyttet til barnevandrerstien. Se Youtube video om barnevandringene.

Kvinesdal Historelag har siden 1987 arrangert en rekke turer. Her listen med dato, sted og oppmøte.

ÅRSSKRIFT.

Vi har utgitt 32 årsskrifter, det siste i år 2018. Eldre hefter fins hos Kvinesdal Bibliotek og filialene, Kristiansand Folkebibliotek eller Vest-Agder Fylkesbibliotek.
Stoffet er forskjellig: Grundige artikler med emner fra lokalhistorie i Feda, Fjotland og Kvinesdal. Minner og fortellinger om personer, steder og hendinger i kommunen og tanker og spørsmål om lokalhistorien.